Gmina Biszcza

niedziela, 19 kwietnia 2015 r.

Aktualności

13.042015

                                       

13.042015

08.042015

01.042015

01.042015

27.032015

26.032015

23.032015

20.032015

19.032015

Ogłoszenie

 

Urząd Gminy w Biszczy informuje, że Lokalna Grupa Działania Ziemia Biłgorajska zwraca się z prośbą o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety w zakresie identyfikacji problemów i szans rozwojowych obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska” oraz rozesłanie jej do jak największej ilości osób.

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęcie prac nad opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska” (LSR) obejmującej obszar gmin powiatu biłgorajskiego: Aleksandrów, Biłgoraj, Biszcza, Frampol, Goraj, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród, Tereszpol, Turobin, prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety. Pozyskane od Państwa informacje przyczynią się do identyfikacji problemów i barier rozwojowych obszaru LGD oraz pozwolą wyznaczyć cele i kierunki działań. Ponadto będą źródłem informacji o postrzeganiu przez Państwa działalności stowarzyszenia.

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/1vGIo3TJnkek__Iu4-ZQstR42LwClfT2nkigRMKsW2Lk/viewform?c=0&w=1

Zobacz także:

Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy Rozwój współpracy w dziedzinie turystyki uzdrowiskowo-sanatoryjnej na pograniczu polsko-ukraińskim Portal rodzin wielodzietnych Samorządowy Informator SMS Szkoła Podstawowa w Bukowinie System Informacji Przestrzennej Gminy Biszcza Polska Prowincja - Pasja i Chwała GEO-SYSTEM Punkty Adresowe